យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ សូមចូលរួមអបអរសារទរឯកឧត្ត


យើ​ង​ខ្ញុំ​ទាំ​ង​អ​ស់​គ្នា​ជា​ម​ន្ត្រី​រា​ជ​ការ​ ក​ង​ក​ម្លាំ​ង​ប្រ​ដា​ប់​អា​វុធ​នៅ​ក្នុ​ង​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ​ សូ​ម​ចូ​ល​រួ​ម​អ​ប​អ​រ​សា​រ​ទ​រ​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ដែ​ល​ត្រូ​វ​បា​ន​រា​ជ​រដ្ឋា​ភិ​បា​ល​ និ​ង​ ព្រះ​ម​ហា​ត្ស​ក្រ​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​តែ​ង​តាំ​ង​ថ្នា​ក់ឧ​ត្ត​ម​សេ​នី​យ៍​ឯ​ក​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​២​២​ ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២០​១​៧​នេះ ។

22554910_1751336278496703_285255479351147552_n

22552315_1751336385163359_6848383077088782726_n

22729173_1751336408496690_3256400425533658548_n

22549858_1751336455163352_1829233343897131324_n