ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេទេសដល់សិក្ខាកាមដែលរៀបចំសហការដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះប


ពិ​ធី​បិ​ទ​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ជំ​នា​ញ​​ប​ច្ចេ​ទេ​ស​ដ​ល់​សិ​ក្ខា​កា​ម​​ដែលរៀ​ប​ចំ​ស​​ហ​កា​រ​ដោ​យ​ម​ជ្ឈ​​ម​ណ្ឌ​ល​ប​ណ្តុះប​ណ្តា​ល​វិ​ជ្ជា​ជី​វៈ​ខេ​ត្ត​ ​ជា​មួ​យគ​ម្រោ​ង​កម្ម​វិ​ធី​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ជំ​នា​ញ​(​s​d​p)​នៃ​អង្ក​កា​រ​ស្វី​សខ​ន់​ថាក់​ ​ក្រោ​មអ​ធិប​តីភា​ព​​ ​ឯក​ឧត្ត​ម ​អ៊ុន​ ​ចា​ន់ដា​ ​អ​ភិ​បា​ល​​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ​ ​នៅ​មជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​វិ​ជ្ជា​ជី​វៈ​ខេ​ត្ត​ ​ថ្ងៃទី​២​៣​ ​ខែវិ​ច្ឆិ​កា​ ឆ្នាំ២​០១​៧។

23795231_876593159189201_4947585742134724237_n

23722699_876593219189195_1927234394168430496_n

23755404_876593292522521_267887715650017369_n

23754903_876593192522531_5811772576035685740_n

23795572_876593359189181_1378843303930656985_n