នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​០២​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ លោក​ ហេង​ ពិកា​ណ្ណា​រ៉ាក់​ ទី​ប្រឹក្សា​បច្ចេក​ទេស​គម្រោងរបស់​ក្រ​សួង​


នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​០២​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ លោក​ ហេង​ ពិកា​ណ្ណា​រ៉ាក់​ ទី​ប្រឹក្សា​បច្ចេក​ទេស​គម្រោងរបស់​ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ​ និង​លោក​អភិ​បាល​ អភិ​បាល​រង​ក្រុង​បាន​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​អគារ​រដ្ឋ​បាល​និង​សាល​ប្រជុំ​ក្រុង​
ព្រះ​វិហារ​ដែល​កំពុង​សាង​សង់់​បច្ចុ​ប្បន្ន​ និង​ត្រូវ​បើក​សម្ពោធ​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ ។

13332990_1728602550745084_8004050310009173491_n

13325596_1728603677411638_7640378522019487774_n

13221496_1638753616446280_4818496776215753756_n

13319895_1728602437411762_4753696248166914341_n

12170260_1518977955090514_1729536037_n