នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អញ្ជើញ​ជា​អធិ​បតី​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ទទួល​សំភារៈ​ និង​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​មា​តា​នឹង​ទារក​នៅ​ភូមិ​ធម្ម​ជាតិ​សម្តេច​តេ​ជោ​ព្រះ​វិហារ​ ដោយ​ភ្នាក់​ងារ​សម្រប​សម្រួល​ និង​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ទួគី​ ។

13335997_992607534186232_6366874185683225631_n

13310406_992607664186219_1654068347429920650_n

13319800_992607707519548_7332533083448667737_n

13339501_992607550852897_2083612835552168065_n