កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត នៅសាលា


កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គ​ណៈ​ប​ញ្ជា​ការ​ឯ​ក​ភា​ព​រដ្ឋ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​  ចា​ន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ នៅ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​២​៤​ ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

22555254_1751971805099817_598508219825538425_n

22688434_1751971835099814_95986819347062914_n

22554951_1751971865099811_7201495325651887355_n

22555176_1751971931766471_1199722056287620731_n

22687726_1751971895099808_5598443459838258764_n