ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ លោក សុខ សាន្តតារ៉ា អភិបាលស្រុកឆែប


ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ លោក​ សុខ​ សាន្ត​តា​រ៉ា​ អភិ​បាល​ស្រុក​ឆែប​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​​ក្នុង​ពិធី​បើក​វគ្គ​សិក្សា​សៀវ​ភៅ​ណែ​នាំ​ស្តី​ពី​ “ការ​អនុ​វត្ត​គណ​នេយ្យ​ភាព​របស់​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ”​ នៅ​សា​លា​ស្រុក​ឆែប​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ។

13228001_1560703597559973_1020063127_n

13220095_1560703584226641_1887884131_n

13250336_1560703574226642_1589653181_n